Politika zasebnosti

Uvodna določila

Vsaka stranka je za nas pomembna. Zato je naša največja prioriteta, da vam v vseh vidikih vašega bivanja ponudimo vrhunske storitve.

Podjetje Liburnia Riviera Hoteli d.d., (v nadaljevanju: »LRH«, »mi«, »nas«, »naše«), spoštuje vašo zasebnost in skrbi za varstvo vaših osebnih podatkov. Prosimo, upoštevajte, da si pridržujemo pravico, da kadarkoli spremenimo pogoje Politike zasebnosti (v nadaljevanju: »politika«). Osebne podatke lahko zbiramo pri vsakem stiku ali interakciji z gostom, pa tudi v vseh vidikih našega poslovanja.

Pričujoča Politika zasebnosti podjetja Liburnia Riviera Hoteli d.d. začne veljati 25. 5. 2018. Z uporabo storitev in izdelkov Liburnia Riviera Hotelov d.d. nam zaupate svoje podatke. Ta politika opisuje, katere podatke zbiramo, kako jih obdelujemo in za katere namene jih uporabljamo, kot tudi vaše pravice v zvezi s temi podatki.

a) Za obdelavo podatkov je odgovorna:

Podjetje: Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija

Skrajšano ime podjetja: LRH d.d.

Sedež: Opatija, Ulica maršala Tita 198

OIB: 15573308024

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva po e-pošti: dpo@liburnia.hr

b) Če za obdelavo vaših osebnih podatkov uporabljamo storitve zunanjih ponudnikov, govorimo o obdelavi (osebnih podatkov) po naročilu. V tem primeru smo odgovorni za varstvo vaših osebnih podatkov. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov lahko sodelujemo s ponudniki izven EU. To bomo storili le, če za to tretjo državo obstaja odločba Evropske komisije o primernosti ali če smo se s ponudnikom storitev dogovorili o ustreznih jamstvih ali spoštovanju zavezujočih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Za »osebne podatke« veljajo vse informacije, ki se zbirajo in shranjujejo v obliki, ki omogoča, da se vas osebno identificira, in sicer neposredno (npr. z imenom) ali posredno (npr. s telefonsko številko) kot fizično osebo. Preden nam posredujete te podatke, vam svetujemo, da preberete ta dokument, v katerem opisujemo naše smernice za varstvo zasebnosti strank.

Vaše osebne podatke (v nadaljevanju: »OP«) lahko uporabljamo v marketinške namene. Če to zahteva veljavna zakonodaja, vas bomo prosili za predhodno soglasje za prejemanje tovrstnih marketinških gradiv.

Če vstopite na našo stran in jo uporabljate (kar vključuje: pregledovanje, prenos, shranjevanje v vmesni pomnilnik (»cache«) ali pripravo te strani ali kateregakoli servisa, funkcije, materiala ali vsebine, ki so na njej), to pomeni, da ste prebrali vse pogoje uporabe in da se z njimi strinjate. Če se s pogoji ne strinjate, strani ne smete uporabljati v kakršnekoli namene.

1. Vaše pravice

a) Pravica do popravka:

Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so nepopolni ali netočni, lahko od nas kadarkoli zahtevate popravek ali dopolnitev.

b) Pravica do izbrisa:

Če smo vaše osebne podatke obdelovali protipravno ali če ta obdelava predstavlja nesorazmeren poseg v vaše zaščitene interese, lahko od nas zahtevate izbris svojih osebnih podatkov. Prosimo, upoštevajte, da obstajajo razlogi, ki onemogočajo takojšnje brisanje,denimo zakonsko predpisane obveznosti.

c) Pravica do prenosljivosti podatkov:

Od nas lahko zahtevate, da vam posredovane podatke dostavimo v strukturirani obliki, v običajni strojno berljivi obliki.

d) Pravica do dostopa:

Od nas lahko prejmete potrditev o obdelavi vaših osebnih podatkov in v primeru njihove obdelave dostop do teh podatkov in naslednje informacije: informacije o namenu obdelave, za katere kategorije osebnih podatkov gre, prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, katerim se osebni podatki razkrijejo ali se jim bodo razkrili, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali merila za določanje tega obdobja, obstoj vaših pravic, ki so navedene v tej točki politike, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z ustvarjanjem profila kot tudi informacije o logiki obdelave, pomembnosti in predvidenimi posledicami obdelave, zaščitnimi ukrepi, če se vaši osebni podatki prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

e) Pravica do omejitve obdelave: Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov:

 •   če izpodbijate točnost podatkov v času, ki nam omogoča preverjanje točnosti le-teh;
 •  če je bila obdelava podatkov protipravna, a zavračate izbris in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov;
 •  če podatkov več ne potrebujemo za doseganje namen, a jih še potrebujete zaradi uresničitve zakonskih zahtev ali
 •   če ste vložili pritožbo zaradi distribucije teh podatkov.

f) Pravica do ugovora :

Če vaše podatke distribuiramo zaradi izvajanja nalog v javnem interesu ali nalog javnih organov ali se pri obdelavi sklicujemo na naše legitimne interese, lahko ugovarjate proti tovrstni obdelavi podatkov, če želite vaše podatke zavarovati.

g) Pravica do pritožbe:

Če menite, da smo med obdelavo vaših podatkov kršili hrvaške ali evropske predpise o varstvu podatkov, prosimo, stopite v stik z nami za pojasnitev morebitnih nejasnosti. V vsakem primeru ste upravičeni do vložitve pritožbe na hrvaško Agencijo za varstvo podatkov ali drug organ, ki bo prevzel njeno pristojnost, če pride do spremembe obstoječih predpisov, od 25. 5. 2018 pa se lahko pritožite tudi nadzornem organu znotraj EU.

h) Uresničevanje pravic:

Če želite uresničiti katerokoli izmed navedenih pravic, se obrnite na nas. Kontaktni podatki so navedeni na začetku te politike.

i) Potrditev identitete:

V primeru dvoma lahko za ugotovitev identitete zahtevamo dodatne informacije. S tem zavarujemo vaše pravice in zasebnost.

j) Zloraba pravic: Če boste katerokoli izmed navedenih pravic uporabljali prepogosto in z očitnim namenom zlorabe, vam lahko zaračunamo upravno takso ali zavrnemo obdelavo vašega zahtevka.

2. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo na podlagi naslednjih pravnih podlag:

 Sklicujemo se na pravno podlago, da je obdelava osebnih podatkov nujna za uresničevanje pogodbe oziroma za dokončanje rezervacije in upravljanje z njo. Če se zahtevani osebni podatki ne posredujejo, rezervacije ne moremo dokončati,ravno tako ne moremo zagotoviti storitev Oddelka za podporo strankam.

 Sklicujemo se na svoje legitimne poslovne interese, da zagotovimo svoje storitve, preprečimo goljufije in izboljšamo svoje storitve. Pri uporabi osebnih podatkov z namenom doseganja svojih legitimnih interesov ali legitimnih interesov tretjih oseb bomo vedno dali prednost vašim pravicam in interesom varstva osebnih podatkov pred našimi interesi in pravicami ali pravicami in interesi tretjih oseb. Včasih lahko stopimo v stik z vami prek drugih kanalov, kot so e-pošta, pošta, telefon ali SMS – odvisno od kontaktnih podatkov, ki ste nam jih že zaupali. Obravnavamo tudi sporočila, ki nam jih pošljete. Za to obstaja več razlogov:

 • • Odgovarjanje in obdelava vseh zahtevkov, ki ste jih predložili. Gostom ponujamo tudi različne načine izmenjave podatkov, zahtev in komentarjev o njihovih ponudbah ter obstoječih rezervacijah, opravljenih prek naše spletne strani in vmesnika za rezervacijo.
 • • Če spletne rezervacije niste dokončali, lahko stopimo v stik z vami in vas opomnimo glede nadaljevanja rezervacije. Menimo, da vam je ta dodatna storitev v pomoč, saj vam omogoča, da nadaljujete s svojo rezervacijo, ne da bi vam bilo treba ponovno vnesti podatkov o rezervaciji.
 • • Pri uporabi naših storitev lahko prejmete vprašalnik ali povabilo za posredovanje mnenja o vaših izkušnjah z nami.
 • • Prav tako vam pošiljamo tudi druge vrste promocijskega gradiva v zvezi z vašo rezervacijo, kot so informacije o tem, kako lahko stopite v stik z nami, če bi potrebovali pomoč med potjo, in informacije, za katere menimo, da bi vam bile pri načrtovanju in samem bivanju v veliko pomoč. Pošiljamo vam tudi gradivo, ki se nanaša na prihajajoče rezervacije potovanj, ali pregled predhodnih rezervacij potovanj, opravljenih prek nas.
 • • Tudi če v prihodnosti nimate rezervacij, vam bomo morda poslali druga administrativna sporočila, ki lahko vključujejo varnostna opozorila.

Ko pokličete Oddelek za podporo strankam, uporabljamo samodejni sistem za prepoznavanje telefonskih številk, s čimer vašo telefonsko številko povežemo z obstoječimi rezervacijami in tako prihranimo čas. Naš Oddelek za podporo strankam lahko zahteva preverjanje podatkov in tako zagotovi zaupnost vaših podatkov o rezervaciji. Med pogovorom z našimi zaposlenimi iz Oddelka za podporo strankam se lahko klici v živo poslušajo ali snemajo za zagotavljanje kakovosti in usposabljanja, vključno z uporabo posnetkov pri reševanju zahtevkov ali odkrivanju goljufij. Posnetki se shranijo za določen čas, potem pa se samodejno izbrišejo, razen če imamo utemeljen razlog, da jih zaradi preiskave goljufij in drugih zakonitih namenov hranimo daljše obdobje.

Kadar je primerno, se sklicujemo na izpolnjevanje pravnih obveznosti (kot so zakonske zahteve organov kazenskega pregona). Po potrebi bomo pred obdelavo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja na podlagi veljavne zakonodaje pridobili vaše soglasje.

3. Informacije za posamezne kategorije anketirancev

3.1. Gosti in drugi uporabniki naših storitev

3.1.1. Zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke?

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov pri obdelavi delno uporabljamo tudi avtomatizirane procese, npr. za stalno izboljšanje svojih izdelkov in storitev, da bi lahko stik z vami bil bolj individualen ter da bi lahko svojo ponudbo in izdelke čim bolj prilagodili vašim uporabniškim navadam. Tovrstne procese lahko imenujemo profiliranje in jih tako imenujemo tudi v nadaljnjem besedilu. Prav tako lahko obdelamo in analiziramo velike količine podatkov o naših uporabnikih, tako da jih obdelujemo v zbirni in anonimizirani obliki in jih ne moremo povezati z določeno fizično osebo. Vse vrste vaših osebnih podatkov obdelujemo za naslednje namene:

 • Komunikacija po telefonu, e-pošti in neposredna komunikacija na kraju samem ob dejanskem nudenju storitve:

V času trajanja pogodbenega razmerja kot tudi po prenehanju našega pogodbenega odnosa stopimo v stik z vami prek naslednjih komunikacijskih kanalov, za katere ste nam dali soglasje: klic, SMS, e-pošta, družbena omrežja, v pisni obliki (po pošti).

 • Upravljanje vaših rezervacij hotelskih sob in drugih namestitvenih objektov.
 • Zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali od nas (na primer namestitev v hotelih, kampu in počitniškem naselju, zagotavljanje storitev marine; zagotavljanje storitev hrane in pijače, welness storitve).
 • Posredovanje informacij o konferencah in dogodkih.
 • Organizacija kongresov in seminarjev.
 • Prijava in odjava gosta, ki mu nudimo storitev namestitve.
 • Zagotavljanje plačila za opravljene storitve.
 • Uresničevanje pravic v odnosu do gosta (npr. zaračunavanje storitev za opravljene storitve).
 • Izboljšanje vašega bivanja v nastanitvenem objektu.
 • Upravljanje programa zvestobe.
 • Uporaba vaših povratnih informacij za izboljšanje naših storitev.
 • Zagotavljanje storitev po koncu bivanja: naročnina na naš e-novičnik, vključitev v naš sistem nagradnih iger, druge tržne komunikacije in marketinške aktivnosti za namene obveščanja o naših storitvah in izdelkih.
 • Naša notranja obdelava statističnih podatkov.
 • Spremljanje zadovoljstva.
 • Izvajanje pogodbe:

Osebne podatke obdelujemo za namene zagotavljanja in zaračunavanje storitev v turizmu in gostinstvu v skladu z veljavnim Zakonom o zagotavljanju storitev v turizmu in Zakonom o gostinski dejavnosti (npr. opravljanje storitev namestitve v hotelih in kampih). Vaše osebne podatke obdelujemo ob vaših poizvedbah v skladu z veljavnimi predpisi (npr. Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov itd.) kot tudi v informativne namene, ki smo jih dolžni opraviti v skladu z veljavnimi predpisi (npr. zaradi pošiljanja obvestil, pošiljanja opomnikov za plačilo storitev ipd.). Za namene izvajanja pogodbe lahko stopimo v stik z vami z uporabo kontaktnih podatkov, ki ste nam jih posredovali.

 • Ugotavljanje zlorab in odkrivanje napak:

Vaše osebne podatke interno obdelujemo, tudi da bi razkrili goljufije in zlorabo. Za ugotavljanje zlorabe in odkrivanje napak se lahko obrnemo na Vas s pomočjo kontaktnih podatkov, ki ste nam jih posredovali.

 • Preverjanje bonitete in poplačilo terjatev:

Pred podpisom pogodbe in v času trajanja obstoječega pogodbenega razmerja z vami imamo kot poslovni subjekt legitimen interes, da pridobimo informacije o boniteti svojih (bodočih) uporabnikov. Če smo vaše osebne podatke shranili že v času prejšnjega pogodbenega razmerja z vami (in jih še vedno hranimo v skladu z veljavnimi predpisi in to politiko), jih lahko uporabljamo za ocenjevanje bonitete, če želite z nami skleniti novo pogodbo. V tem primeru gre za profiliranje v smislu te politike. Če je vaša boniteta nizka ali o njej ne moremo pridobiti podatkov, lahko sklepanje pogodbe zavrnemo ali zahtevamo dodatno zavarovanje. Če imate pritožbo glede ocenjene bonitete, jo lahko kadarkoli izpodbijate in posredujete svoje stališče. Če ne izpolnite svojih pogodbenih obveznosti, lahko posredujemo določene osebne podatke ter uporabimo storitev fizičnih in pravnih oseb za izterjavo dolgov, da bi se kot upnik zavarovali (npr. odvetniške pisarne, agencije za izterjave dolgov itd.). Preden tako ukrepamo, vas bomo o tem posebej obvestili z uporabo kontaktnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, da bi vam dali priložnost, da s tem v zvezi podate izjavo.

 • Profiliranje:

LRH obdeluje osebne podatke, navedene v členu 3.1.3, točkah od a do c te politike na podlagi upravičenih (legitimnih) interesov, da bi pridobil pregled svojih izdelkov in storitev, za katere bi bili lahko zainteresirani in da bi za vas lahko določili interno uporabniško kategorijo. Na podlagi tega vam lahko kot svoji stranki ponudimo ustrezne storitve in izdelke, prilagojene vašim uporabniškim navadam, ki vam lahko prinesejo dodatne koristi, ali predvidimo vaše potrebe in se nanje hitro odzovemo. Na primer: če opazimo, da pogosto bivate v objektih blagovne znamke Liburnia, vam lahko posredujemo posebno ponudbo za bivanje v hotelih Liburnia. Če opazimo, da v naših hotelih pogosteje uporabljate wellness storitve, vam lahko ponudimo posebne pakete z wellness vsebinami. V tem smislu bomo denimo obdelovali podatke o uporabi naših izdelkov in storitev, prednostnem načinu in kanalu komunikacije ter o demografskih podatkih (starost, spol ...).

Odgovorno zagotavljamo, da bodo ti podatki uporabljeni le za te namene. Namen uporabe podatkov je vzpostaviti stik z vami (za pošiljanje informacij po pošti, faksu, e-pošti, telefonu itd.), če bi bilo potrebno, da hitro stopimo v stik z vami, ali v okviru dostopa do statistične obdelave podatkov, a le za naše notranje potrebe in tržne raziskave.

Ker namerno ne zbiramo podatkov oseb, mlajših od 18 let, bi vam bili hvaležni, če bi poskrbeli, da nam vaši otroci ne pošiljajo kakršnihkoli osebnih podatkov brez vašega dovoljenja.

Če se odločite za sodelovanje v dejavnostih na družbenih omrežjih, katere sponzoriramo, je možno, da bomo zbirali določene informacije iz vašega uporabniškega računa v družbenih omrežjih glede na vaše nastavitve za storitve v družbenih omrežij.

Glede obveznosti do lokalnih oblasti je možno, da bomo ravno tako dolžni predložiti vaše podatke lokalnim oblastem, če tako zahteva zakon.

3.1.2. Viri, iz katerih pridobivamo vaše podatke

Osebni podatki, ki nam jih posredujete.

Zbiramo in uporabljamo podatke, ki nam jih posredujete. Ko rezervirate namestitev (v nadaljevanju: rezervacija) in ob prijavi v namestitvenem objektu, se od vas zahteva (vsaj) ime in priimek, e-naslov, hišni naslov, telefonska številka / mobilni telefon, podatki o plačilu, datum rojstva, imena gostov, ki potujejo z vami, in morebitne posebnosti (kot je posebnost v smislu prehrane in morebitna omejena mobilnost) v zvezi z vašim bivanjem.

Če morate stopiti v stik z našim Oddelkom za podporo strankam ali bi želeli stopiti v stik z nami kako drugače (na primer prek družbenega omrežja ali komunicirati z rezerviranim ponudnikom potovanja prek nas), bomo tudi tako zbirali vaše osebne podatke. Gosti lahko tudi prejmejo povabilo za posredovanje mnenj, tako da lahko bodoči gosti lažje najdejo tisto, kar iščejo. Podatke, ki so v vaši oceni, bomo zbirali, vključno z vašim vzdevkom in avatarjem, če ga uporabljate.

Obstajajo tudi nekateri drugi primeri, ko nam boste posredovali svoje osebne podatke. Na primer, če brskate po naši spletni strani z brskalnikom na mobilni napravi, se lahko odločite, da nam omogočite dostop do svoje trenutne lokacije ali kontaktnih podatkov, kar nam pomaga pri optimizaciji storitev in izkušenj, ki vam jih ponujamo (na primer, da lahko vidite naše vodnike po mestu, restavracije ali znamenitosti, ki so najbližje vaši lokaciji, ali druga priporočila). Prav tako lahko ustvarite uporabniški račun, ki vam omogoča, da shranite svoje osebne nastavitve, dodajate fotografije, ocenjujete predhodno rezervirane objekte in načrtujete oziroma urejate prihodnje rezervacije ali izkoristite druge možnosti, ki so na voljo samo imetnikom računov (kot so subvencije ali druge ugodnosti, ki jih lahko ponudimo).

Lahko se odločite za sodelovanje v programih priporočanja storitev ali nagradnih igrah, vendar to tudi pomeni, da nam boste posredovali svoje osebne podatke. Poleg tega nam lahko posredujete povratne informacije ali zaprosite za pomoč pri uporabi naših storitev.

Osebni podatki, ki nam jih posredujete o drugih.

Morda v nekaterih primerih ne boste rezervirali zase. Lahko greste na potovanje z drugimi gosti, katerih podatke boste navedli med opravljanjem rezervacije ali pa boste morda rezervirali v imenu koga drugega.

Moramo poudariti, da ste odgovorni zagotoviti, da so oseba ali osebe, katerih osebne podatke ste nam posredovali, s tem seznanjene ter da razumejo in sprejemajo način uporabe teh podatkov (kot je opisano v politiki).

Osebni podatki, ki jih samodejno zbiramo

Tudi če se na koncu za rezervacijo ne odločite, ob obisku naše spletne strani ali aplikacije samodejno zbiramo določene podatke. To vključuje vaš naslov IP, datum in čas dostopa do naših storitev, informacije o strojni opremi, programski opremi ali spletnem brskalniku, ki ga uporabljate, ter o operacijskem sistemu vašega računalnika, različici aplikacije in nastavitvah jezika. Prav tako zbiramo podatke o klikih in straneh, ki so vam bile prikazane.

Če uporabljate mobilno napravo, zbiramo podatke, s katerimi se identificira vaša mobilna naprava, nastavitve v zvezi z napravo ter značilnosti in podrobnosti o drugih dejavnosti sistema. Po opravljeni rezervaciji naš sistem zabeleži, po kateri poti in iz katere spletne strani ste opravili rezervacijo ali dostopali do naše spletne strani in / ali aplikacij.

Osebni podatki, ki jih prejmemo iz drugih virov.

Ne zbiramo zgolj podatkov, ki nam jih posredujete. Informacije o vas lahko pridobimo tudi iz drugih virov. Ti vključujejo poslovne partnerje, kot so distribucijski partnerji, in druge neodvisne tretje strani. Vse, kar smo dobili od njih, lahko kombiniramo z informacijami, ki ste nam jih posredovali sami. Tako na primer storitev rezervacije ne opravljamo izključno prek nas in naših aplikacij, ampak so v ta proces vključeni tudi distribucijski partnerji, katerih storitve lahko najdete na spletu. Če uporabljate katerekoli izmed njih, boste informacije, potrebne za rezervacijo, posredovali našemu poslovnemu partnerju, nato pa jih le-ta posreduje nam. Ti distribucijski partnerji z nami izmenjujejo informacije o plačilu, tako da lahko upravljamo z rezervacijo in jo obdelamo, tako da celoten proces za nas poteka brez težav.

Tudi distribucijski partnerji z nami delijo informacije o vas – to se lahko zgodi, če imate vprašanja v zvezi z rezervacijo in če imate z njo kakršnekoli težave.

3.1.3. Vrsta podatkov, ki jih zbiramo

Uporabljamo naslednje osebne podatke:

a) Vaše osnovne osebne podatke: ime in priimek, naslov, OIB (v Sloveniji je to davčna številka), datum rojstva, spol, številka mobilnega telefona in kontaktni podatki (e-naslov, telefonska številka).

b) Druge osebne podatke, ki nam jih vi ali tretje osebe posredujete ob sklenitvi pogodbe ali v času trajanja pogodbenega razmerja, kot so podatki iz osebne izkaznice, bančni račun, pooblastila za podpisovanje ali zastopanja. To ne vključuje podatkov, ki so posebej občutljivi z vidika varstva osebnih podatkov, zlasti podatki o rasnem ali etničnem poreklu, političnih ali verskih ali drugih prepričanjih, genetski podatki.

c) Vaše informacije o porabi in uporabi naših izdelkov in storitev: npr. porabljeni znesek za nastanitev, hrano in pijačo, wellness storitve in tretmaje ipd.

d) Informacije o vaših navadah pri uporabi naših izdelkov in storitev na splošno: npr. želeni termin bivanja, dolžina bivanja, želena kategorija objektov oziroma blagovna znamka, priljubljena vrsta storitev, npr. wellness, hrana in pijača.

e) Podatke, ki jih zbiramo s pomočjo t. i. piškotkov, ki so nastavljeni v vašem spletnem brskalniku, kot je naslov IP, iz katerega dostopate na spletno stran, čas dostopa ipd. Vsi podatki o piškotkih vam bodo posredovani ob prvem obisku spletnega mesta, na podlagi katerega lahko dovolite ali zavrnete uporabo piškotkov, ki niso nujni za pravilno delovanje spletne strani. Pomembno je poudariti, da se nastavitve piškotkov lahko vedno nastavijo v spletnem brskalniku in da podatke, pridobljene s piškotki, uporabljamo samo na podlagi vašega soglasja.

f) Druge informacije, ki jih navedete, a želite, da ostanejo tajne

Kadarkoli lahko prekličete varstvo teh podatkov, tako da nam s tem v zvezi posredujete izrecno izjavo. Kadarkoli se lahko odjavite iz našega seznama prejemnikov, s čimer vaših podatkov ne bomo uporabljali za promocijo. V tem primeru jih lahko uporabimo samo za svoje interne namene, na primer za obdelavo statističnih podatkov.

3.1.4. Izmenjava vaših podatkov z drugimi osebami

V določenih primerih si bomo vaše osebne podatke izmenjevali s tretjimi osebami.

Tretje osebe, ki ponujajo storitve: Za obdelavo vaših osebnih podatkov v našem imenu uporabljamo ponudnike storitev za obdelavo podatkov. Ta obdelava se izvaja za več namenov, vključno s pošiljanjem promocijskih gradiv ali preverjanjem točnosti e-naslova, ki ste ga navedli med postopkom rezervacije. Tretje osebe, ki ponujajo te storitve, so se zavezale, da bodo varovale zaupnost posredovanih informacij in lahko vaše osebne podatke uporabljajo zgolj za namene, ki smo jih določili.

Ponudniki plačilnih storitev in (druge) finančne inštitucije: Ko vi ali lastnik kreditne kartice, ki je bila uporabljena za rezervacijo, zahtevate vračilo denarja za vašo rezervacijo, moramo posredovati določene informacije o rezervaciji ponudniku storitev zaračunavanja in ustrezni finančni inštituciji, ki bo izvršila vračilo. To lahko vključuje tudi kopijo vašega potrdila o rezervaciji ali naslov IP, uporabljen ob rezervaciji. Če bomo menili, da je to nujno zaradi odkrivanja ali preprečevanja prevare, lahko te informacije izmenjujemo z relevantnimi finančnimi inštitucijami.

Pristojni organi: Osebne podatke posredujemo organom, pristojnim za izvajanje zakonodaje, če je to potrebno v skladu z zakonom ali nujno za preprečevanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj in prevar ali smo k temu zakonsko zavezani. Razen tega pristojnim organom lahko posredujemo osebne podatke zaradi varstva svojih pravic ali lastništva ali pravic in lastništva naših poslovnih partnerjev.

Poslovni partnerji: Sodelujemo s številnimi poslovnimi partnerji iz vsega sveta. Ti poslovni partnerji distribuirajo ali promovirajo naše storitve in izdelke.

Po opravljeni rezervaciji prek spletne strani ali aplikacije enega izmed naših poslovnih partnerjev se določeni osebni podatki, ki jim jih posredujete, kot so vaše ime in e-naslov, vaš naslov, podatki o plačilu in drugi relevantni podatki, pošljejo nam z namenom dokončanja in upravljanja vaše rezervacije. Če poslovni partner ponuja storitve nudenje pomoči strankam, bomo z njim delili podatke, relevantne za vašo rezervacijo (ko in v obsegu, ki je potreben), da bi vam lahko zagotovili ustrezno in učinkovito podporo. Po opravljeni rezervaciji prek spletne strani ali aplikacije enega izmed naših poslovnih partnerjev lahko le-ta prejme določene nize vaših osebnih podatkov v zvezi z določeno rezervacijo, kot je vaše ime in e-naslov. To se uporablja za interne namene partnerja (kot je analitika) in – če vi to zahtevate – za namen programa zvestobe ali oglaševanja.

Po opravljeni rezervaciji prek spletne strani enega izmed naših poslovnih partnerjev vas prosimo, da preberete njihovo Izjavo o zasebnosti, če vas zanima, kako lahko oni obdelujejo vaše osebne podatke. Z namenom odkrivanja in preprečevanja prevare in če je to potrebno, lahko izmenjujemo podatke o naših uporabnikih s poslovnimi partnerji.

Vmesnik za rezervacijo: Lahko vam omogočimo, da rezervacijo opravite prek vmesnika za rezervacijo. Kot del postopka rezervacije bomo morali nekatere izmed vaših osebnih podatkov, ki so pomembni za to rezervacijo, deliti s tem poslovnim partnerjem.

Oglaševalski partnerji: Osebne podatke delimo z oglaševalskimi partnerji, vključno z vašim e-naslovom, kar je del našega oglaševanja prek tretjih oseb (s čimer zagotavljamo, da se ciljnemu občinstvu prikazujejo ustrezni oglasi). Prizadevamo si posredovati le e-naslov v nepovratni šifrirani obliki, da bi omogočili uskladitev e-naslova z obstoječo podatkovno bazo uporabnikov, tako da se vaš e-naslov ne more uporabiti v druge namene. Za več informacij o personaliziranih oglasih in možnostih, ki so vam na voljo, preberite rubrike »Kako uporabljati piškotke?« in »Kakšne možnosti so vam na voljo« v naši Izjavi o piškotkih.

Prenos osebnih podatkov, kot je opisano v politiki, lahko vključuje prenos osebnih podatkov v druge države, katerih zakoni o varstvu podatkov niso tako izčrpni kot zakoni držav članic EU. Kadar to izhaja iz evropske zakonodaje, bomo osebne podatke posredovali le prejemnikom, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov. V takih primerih bomo po potrebi sklenili pogodbe, s katerimi bomo zagotovili, da bodo vaši osebni podatki še vedno zavarovani v skladu z evropskimi standardi. Lahko zahtevate, da vam z uporabo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov v vpogled pošljemo kopije tovrstnih pogodb.

3.1.5. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše osnovne osebne podatke načeloma izbrišemo po prenehanju pogodbenega razmerja, najkasneje pa po izteku vseh zakonskih obveznosti v zvezi s hrambo osebnih podatkov.

Upoštevajte, da ne izbrišemo vaših podatkov:

· Vaših osnovnih osebnih podatkov: ime in priimek, naslov, davčna številka (OIB), datum rojstva, spol, številka mobilnega telefona in kontaktni podatki (e-naslov, telefonska številka).

· Drugih osebnih podatkov, ki nam jih vi ali tretje osebe posredujete ob rezervaciji namestitvenega objekta, kot so podatki iz osebne izkaznice ali potnega lista, bančni račun, pooblastila za podpisovanje ali zastopanje. Tu ne sodijo občutljivi podatki z vidika varstva podatkov, zlasti podatki o rasni ali etnični pripadnosti, političnem, verskem ali drugem prepričanju, genetski podatki.

Vaši drugi osebni podatki se načeloma izbrišejo po prenehanju razmerja, najkasneje pa po prenehanju vseh zakonskih obveznosti shranjevanja, razen če je bil sprožen postopek prisilne izterjave neporavnanih obveznosti ali če je bila pravočasno vložena pritožba na storitev ali izdelek vse do dokončnega zaključka postopka v zvezi s pritožbo v skladu z veljavnimi predpisi.

Vaše podatke o uporabi naših izdelkov ali storitev ter njihovi vsebini načeloma izbrišemo po prenehanju razmerja, najkasneje pa po prenehanju vseh zakonskih obveznosti shranjevanja, razen če je bil sprožen postopek prisilne izterjave neporavnanih obveznosti ali če je bila pravočasno vložena pritožba na storitev ali proizvod vse do dokončnega zaključka postopka v zvezi s pritožbo v skladu z veljavnimi predpisi.

Ko nam posredujete podatke in se strinjate, da stopimo v stik z vami, vas vključimo na naš seznam prejemnikov e-novičnika. Trenutek vstopa je vaše soglasje, da lahko stopimo v stik z vami. Varstvo zasebnosti vaših podatkov je trajno. Kadarkoli lahko zahtevate, da vas odstranimo iz našega seznama prejemnikov.

3.2. E-novičnik (»newsletter«)

Vaše podatke uporabljamo za naslednje tržne namene:

1. Za pošiljanje rednih novic o naših izdelkih in storitvah. Od prejemanja e-obvestil se lahko odjavite hitro, preprosto in kadarkoli – samo kliknite na povezavo »Odjava«, ki je v vsakem e-novičniku.

2. Na podlagi vaših podatkov se vam lahko na naših spletnih straneh, v mobilnih aplikacijah ali celo na drugih spletnih straneh / aplikacijah (vključno z družbenimi omrežji) prikazujejo personalizirane ponudbe, vsebina strani, ki se vam prikaže, pa je lahko personalizirana. To lahko vključuje ponudbe, ki jih je mogoče neposredno rezervirati prek naše spletne strani, ali druge ponudbe storitev in izdelkov tretjih oseb, za katere menimo, da bi vam lahko bile všeč.

3. Pri sodelovanju pri drugih promocijskih dejavnostih (kot so natečaji, programi zvestobe ali nagradne igre) se bodo za izvajanje le-teh uporabile ustrezne informacije.

4. Piškotki (»cookies«)

Kot tudi številne druge spletne strani lahko tudi naša spletna stran uporablja »piškotke« in druge tehnologije, ki nam pomagajo, da vam posredujemo vsebine, ki vas zanimajo, obdelamo vaše rezervacije ali povpraševanja in/ali analiziramo vaš vzorec obiska spletnih strani. »Piškotki« in podobni sistemi za sledenje so paketi podatkov, ki jih uporabljajo strežniki za pošiljanje informacij o stanju v brskalniku uporabnika in da se informacije o stanju prek istega brskalnika vrnejo v originalni strežnik. Na podlagi tega vzorca se informacije prilagajajo vašim potrebam in načinu vaše običajne uporabe spleta. Piškotki in podobni sistemi za sledenje so lahko nameščeni na vašo napravo, kar je odvisno od nastavitev brskalnika. Kot velja za številne druge portale, lahko tudi naš uporablja »piškotke« in druge tehnologije, ki nam olajšajo, da vam posredujemo vsebine, ki vas zanimajo, obdelamo rezervacije ali zahteve in/ali analiziramo značilnosti vaših obiskov. Piškotki se sami po sebi ne morejo uporabljati za odkrivanje vaše osebne identitete. Pri dostopu do naših spletnih strani ta informacija našim strežnikom omogoča identifikacijo značilnosti vašega brskalnika, ne pa vas. Če kadarkoli želite izbrisati ali onemogočiti piškotke na svojem računalniku, lahko posodobite nastavitve vašega spletnega brskalnika (informacije o načinu izbrisa in onemogočanju piškotkov najdete v svojem brskalniku v meniju »Help«). Informacije lahko zbiramo tudi z uporabo »pikselskih oznak«, »mrežnih signalov«, »praznih GIF-ov« ali podobnih sredstev (skupno poimenovanih »pikselske oznake«), ki nam omogočajo, da vemo, kdaj obiščete naš portal in kako uporabljate naša e-sporočila ali oglase.

4.1. Signali iz Googla

Signali iz Googla so podatki o sejah na spletnih mestih ter v aplikacijah, ki jih Google povezuje z uporabniki, ki so se prijavili v svoje račune Google in so vklopili osebno prilagajanje oglasov.
Takšno povezovanje določenih podatkov s prijavljenimi uporabniki se uporablja za omogočanje poročanja o vedenju uporabnikov na več različnih napravah (»cross-devide reporting«), omogočanje ponovnega trženja za več naprav in izvoza podatkov o konverzijah dejanj med napravami v Google oglase.

Ko so signali iz Googla aktivirani, se lahko zbere več informacij na naslednjih področjih:

 1. Večplatformska poročila. Google Analytics združuje podatke o napravah in dejavnostih uporabnikov iz različnih sej s pomočjo signalov iz Googla ali podatkov ID-ja uporabnikov, kar omogoča razumevanje vedenja uporabnikov na vsakem koraku procesa konverzije, od začetnega stika do konverzije in naprej.
 2. Ponovno trženje. Podatki storitve Google Analytics omogočajo ustvarjanje ciljnih skupin za ponovno trženje, ki jih lahko delite s svojimi povezanimi oglaševalskimi računi.
 3. Funkcije poročanja o oglaševanju. Google Analytics zbira informacije glede na vašo konfiguracijo kode za sledenje, ki vključuje podatke iz signalov iz Googla in Googlovih oglaševalskih piškotkov, če le ti obstajajo.
 4. Demografija in interesi. Google Analytics zbira dodatne demografske podatke in podatke o interesih iz ID-jev naprav in od uporabnikov, ki so prijavljeni v svoje Google račune in so vklopili osebno prilagajanje oglasov.

Zakaj se uporabljajo signali iz Googla?

Signali iz Googla omogočajo razumevanje spletnega vedenja uporabnika. Na primer, lahko spremljate, kako uporabniki odkrijejo vaše spletno mesto, brskajo po določenih izdelkih, ali uporabljajo računalnik ali mobilni telefon, če takoj kupijo izdelek, ali pa se morda pozneje vrnejo na vaše spletno mesto, da dokončajo nakup.

Tukaj je nekaj praktičnih primerov, kaj počnemo signali iz Googla:

 • Poročilo o uporabniških računih na različnih napravah. Natančno zbiranje in poročanje o številu uporabnikov namesto naprav, vključno z 1-dnevno, 7-dnevno, 30-dnevno dejavnostjo.
 • Ciljna publika. Razumevanje in ciljanje različnih skupin uporabnikov na podlagi različnih kombinacij naprav, ki jih uporabljajo, kar nam omogoča, da vire osredotočimo na najdragocenejši nabor uporabnikov.
 • Analiza prodajnega lijaka. Razumevanje vedenja uporabnikov na različnih napravah z analizo poročil na podlagi dejavnosti uporabnikov, vključno z aktivnimi uporabniki, prodajnim lijakom in potmi, kar nam omogoča optimizacijo uporabniške izkušnje skozi postopek zaključka nakupa.
 • Alokacija proračuna. Poznavanje izvedbe trženja, ki se nanaša na različne naprave, vključno z različnimi kanali in kampanjami ter optimizacijo porabe na oglase za najdragocenejšo izbiro.
 • Remarketing, ki se nanaša na uporabo različnih naprav. Omogoča ponujanje relevantnih oglasov glede na uporabo na različnih napravah.

4.2. Izboljšane konverzije / Enhanced Conversions

V okviru storitve Google Ads uporabljamo orodje »Izboljšane konverzije«. Izboljšane konverzije so funkcija, ki lahko izboljša natančnost merjenja konverzij. Obstoječe oznake konverzij dopolni tako, da Googlu pošlje zgoščene in neposredno zbrane podatke o konverzijah z našega spletnega mesta na način, ki varuje zasebnost. Funkcija za neposredno zbrane uporabniške podatke, kot so e-poštni naslovi, uporabi varen enosmerni algoritem zgoščevanja, imenovan SHA256, preden jih pošlje Googlu. Zgoščeni podatki se nato povežejo z računi Google, v katere so uporabniki prijavljeni, da se konverzije oglaševalske akcije pripišejo dogodkom oglasov, kot so kliki ali prikazi.

Ko opravite konverzijo (rezervacija/prodaja namestitve) na našem spletnem mestu, lahko prejmemo neposredno zbrane podatke o vas, kot so e-poštni naslov, ime, domači naslov in/ali telefonska številka. Ti podatki so lahko zajeti v oznakah za sledenje konverzijam, zgoščeni, poslani Googlu v zgoščeni obliki in nato uporabljeni za povezovanje uporabnikov z računi Google, v katere so bili prijavljeni, ko so bili v interakciji z enim od naših oglasov. Ti podatki se uporabljajo tudi za izboljšanje poročanja o spletnih konverzijah, ki spodbuja interakcije z oglasi.

Uporaba tega oglasa Google Ads temelji na vašem soglasju v skladu s točko (a) 1. odstavka 6. člena uredbe GDPR. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete na naslednji povezavi: https://liburnia.hr/hr/privatnost.

Podrobnejše informacije o obdelavi podatkov s strani Googla najdete na naslednji povezavi: https://support.google.com/adspolicy/answer/7475709?hl=hr&ref_topic=7012636, Googlovo izjavo o varstvu podatkov pa si lahko ogledate na strani: https://google.com/privacy/ads/..

5. Ukrepi za varstvo osebnih podatkov

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa in zlorabe osebnih podatkov izvajamo razumne postopke. Za varstvo in varovanje osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, uporabljamo ustrezne poslovne sisteme in postopke. Uporabljamo tudi varnostne postopke ter tehnične in fizične omejitve za dostop in uporabo osebnih podatkov na naših strežnikih. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen izključno pooblaščenemu osebju za poslovne namene. Varnostni ukrepi so predmet tehničnega napredka in razvoja. Občasno lahko posodabljamo ali spreminjamo varnostne ukrepe, če take posodobitve in spremembe ne povzročijo poslabšanja celotne varnosti sistema. Opredelimo sistemski nadzor dostopa in tiste zaposlene, ki imajo dostop do osebnih podatkov gostov in drugih oseb. Zagotovili bomo, da vsak zaposleni, ki je pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, spoštuje zakonske predpise o zaupnosti in se stalno usposablja na področju varstva osebnih podatkov strank, partnerjev, gostov in drugih oseb v skladu z zakonskimi predpisi.

6. Varstvo osebnih podatkov otrok

Staršem in skrbnikom svetujemo, da otroke izobrazijo glede varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na spletu. Ne želimo in ne nameravamo zbirati osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let, ravno tako jih ne bomo na noben način uporabljali ali razkrivali tretjim osebam, izjema so promocijske spletne igre. Tovrstni kontaktni podatki prek spleta se uporabljajo brez soglasja staršev zgolj za takojšnje odgovarjanje na otrokovo zahtevo in se ne uporabljajo za noben drug namen. Ne zbiramo osebnih kontaktnih podatkov izven spleta, izjema je podelitev nagrade, in še takrat izključno s privolitvijo staršev. Brez predhodnega dovoljenja staršev osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Otrokom ne omogočamo, da brez dovoljenja staršev javno objavljajo ali kako drugače distribuirajo osebne podatke ali druga gradiva, ki so nam jih poslali in s pomočjo katerih se lahko stopi v stik z njimi, niti jih spodbujamo, da pri sodelovanju v nagradnih igrah ali katerikoli drugi aktivnosti razkrijejo več podatkov, kot je to potrebno za sodelovanje v zadevni aktivnosti. Kadar lahko otroci, mlajši od 18 let, sodelujejo v nagradnih igrah, od otroka zahtevamo, da najprej od staršev ali zakonitih zastopnikov pridobi dovoljenje za sodelovanje ter navede e-naslov staršev ali zastopnikov. Če otrok, mlajši od 18 let, dobi nagrado, se starše ali skrbnike obvesti elektronsko, po telefonu ali pisno. Osebni podatki otroka in staršev se izbrišejo iz naše zbirke podatkov, če to od nas zahtevajo starši ali zakoniti skrbniki. Kot starši ali skrbniki imate vedno pravico zahtevati vpogled v vse osebne podatke o svojem otroku, ki smo jih pridobili na katerikoli izmed naših spletnih strani. Lahko zahtevate izbris podatkov (če so ti podatki še vedno v naši zbirki podatkov) in / ali prepoved prihodnjega zbiranja in uporabe podatkov o vašem otroku. Če ste starši in želite uresničiti to pravico, nas obvestite. Poleg tega zagotavljamo varstvo osebnih podatkov otrok v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo to vprašanje.

7. Sprememba podatkov

Kadarkoli lahko stopite v stik z nami, da si ogledate svoje osebne podatke, kot tudi zaradi njihove posodobitve, popravka ali izbrisa. Do tega trenutka za navedene namene uporabljamo vaše stare podatke. Če imate kakršnekoli težave glede svojih pravic, vzpostavite stik z nami neposredno prek e-pošte:dpo@liburnia.hr.

8. Vaše soglasje

Z izpolnjevanjem obrazcev na tej strani zagotavljate, da so posredovani podatki pravilni, da ste poslovno sposobni, da imate vso pravico skleniti ta posel in da se v celoti strinjate, da lahko vaše podatke uporabljamo in zbiramo v skladu z zakonom in pogoji naše Politike zasebnosti.

Uporabnik se strinja, da naše spletne strani uporablja izključno na lastno odgovornost ter da mi ali katerakoli povezana tretja stran v nobenem primeru ne more zagotoviti, da uporaba te spletne strani ne bo prekinjena ali brez napak, da mi ali druga fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri ustvarjanju, proizvodnji in distribuciji te spletne strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, da je prepovedano vsakršno kopiranje, prenos, distribucija, povezovanje, objava ali kakorkoli spreminjanje teh spletnih strani ter da lahko vsaka kršitev te prepovedi povzroči kršitev avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk ali katerekoli druge pravice, kar lahko privede do sodnega postopka in kazenskega pregona.

9. Preglednost

Vse spremembe naše Izjave o zasebnosti bodo začele veljati z objavo na tej spletni strani. Te spremembe bodo veljavne v naših odnosih, kot če bi obstajale pred vašo registracijo na našem seznamu prejemnikov, če so v skladu z ustreznimi zakoni EU in Republike Hrvaške ter ne omejujejo vaših pravic.

Posodobljeno 23.02.2023.

-