Pogoji uporabe

Hvala, ker ste obiskali stran Liburnia Riviera Hoteli. To stran in vse strani, ki jih ona vsebuje (skupaj, “stran” ali “spletna stran”) dajejo na voljo družba Liburnia Riviera Hoteli d.d. (v nadaljnjem besedilu: “LRH”, “mi”, “nas”, “naše”). Z uporabo te spletne strani sprejemate pogoje uporabe. Če ne sprejemate pogojev, ne uporabljajte te spletne strani. Od časa do časa lahko spremenimo Izjavo o zasebnosti in Sporazum o uporabi, ki zadevata to spletno stranic, na osnovi morebitnih sprememb naše spletne strani in izkušenj naših uporabnikov. Če imate vprašanja v zvezi z našo stranjo, s pravili o zasebnosti ali s sporazumom o uporabi, vas prosimo, da nam pošljete e-sporočilo na naslov info@liburnia.hr.

Sporazum o uporabi


Omejitve uporabe

Strinjamo se z neomejeno, neprenosljivo pravico do dostopa in uporabe naše spletne strani v nekomercialne namene. Vsaka nepooblaščena uporaba te spletne strani ima za samodejno posledico prekinitev te pravice. Te pogoje lahko posodobimo ali spremenimo brez predhodnega obvestila. Če nadaljujete z uporabo te spletne strani potem, ko objavimo spremembe pogojev, to pomeni, da soglašate s spremenjenimi pogoji. Če zakon ne zahteva drugače, stopijo vse spremembe pogojev v veljavnost takoj po objavi na naši spletni strani.

Uporaba strani

Dostop na stran in do podatkov, ki jih vsebuje, je podvržen navedenim pogojem in pravilom. Vsaka uporaba te spletne strani po prevzemu začetne strani se bo smatrala kot privolitev v naslednje pravne pogoje:

  1. Vsebine te strani so dostopne samo osebam, ki lahko sklenejo pravno zavezujočo pogodbo po veljavnem , kart pomeni, da niso dostopne mladoletnim osebam. Z uporabo te strani izjavljate, da imate dovolj let starosti za uporabo te strani in za sklepanje pravno zavezujočih odnosov za obveznosti, ki lahko nastanejo z uporabo te strani. Prav tako jamčite, da ste pravno pooblaščeni za opravljanje rezervacij potovanj in/ali nakup za sebe ali za druge osebe, v katerih imenu ste pooblaščeni za delovanje.
  2. To stran smete uporabljati samo za legitimne rezervacije ali nakup in je ne boste uporabljali v kateri koli drug namen, vključno, ali brez omejitve na, špekulacijske, lažne ali prevarne rezervacije, ali kakršne koli rezervacije v pričakovanju povpraševanja.
  3. Ta stran je namenjena izključno vaši osebni uporabi. Komercialna uporaba te strani je strogo prepovedana, razen v primeru naše predhodne pisne odobritve. Soglašate, da ne boste uporabljali te spletne strani za pošiljanje verižnih pisem, neželene pošte (junk in spamming), propagando (komercialno ali nekomercialno) ali masovno komunikacijo katere koli vrste, vključno, ali brez omejitve na, skupne maile kateri koli osebi, ki ni dala izrecnega dovoljenja, da se jo vključi na tak seznam. Razen tega soglašate, da ne boste kreirali hypertext povezav s katere koli strani, ki jo kontrolirate vi ali nekdo drug na to stran brez izrecne pisne odobritve z naše strani, prav tako soglašate, da se ne boste pretvarjali, da ste neka druga oseba ali predstavnik katerega koli subjekta, resničnega ali fiktivnega, vključno z zaposlenimi ali našimi agenti ali katero koli tretjo stranjo, ki nudi storitve v zvezi s to stranjo.
  4. Soglašate, da ne boste uporabljali robotov, spiderjev, drugih samodejnih priprav ali ročnih procesov, de bi nadzirali ali kopirali stran ali katero koli vsebino ali informacijo, ki ju ta vsebuje, razen, če predhodno pridobite našo izrecno pisno odobritev. Soglašate, da ne boste na kakršen koli način vplivali ali poskušali vplivati na pravilno delovanje strani.
  5. Soglašate, da tej strani ne boste posredovali: (i) kakršnih koli računalniških virusov, črvov, časovnih bomb in/ali drugih programskih rutin, katerih namen je, da uničijo, škodljivo vplivajo, prekinejo ali odtujijo kateri koli sistem, podatke ali informacije; in (ii) kakršnih koli vsebin, ki bi lahko bile za nas kakor koli zavezujoče.
  6. V obsegu, ki ga dopuščajo veljavni zakon in regulative, se informacije, ki so dostopne na strani, ne morejo smatrati kot osnova za katero koli pomembno osebno ali poslovno odločitev ter soglašate, da nas ne boste smatrali za kakorkoli odgovorne za morebitno neizpolnitev vaših pričakovanj.
  7. Ta stran vsebuje povezave na ostale spletne strani. Povezave objavljamo izključno kot ugodnost za vas in samo v informativne namene. Nismo pregledali vseh informacij na teh drugih spletnih straneh. Uvrščanje teh povezav na nikakršen način ne pomeni, da podpiramo ali odobravamo vsebino, reklame, proizvode, storitev, politike ali druge materiale, ki se nahajajo na teh spletnih straneh ali ki so dostopni z njih. Če se odločite za dostop na druge spletne strani, delate to na lastno odgovornost.
  8. Opisi proizvodov, objavljeni na naših straneh o proizvodih, so prikazi naših dobaviteljev. Stran lahko vsebuje tehnične netočnosti ali tipografske napake ali pomanjkljivosti. Ne odgovarjamo za tipografske napake in netočne cene, informacije o proizvodih, reklame ali podatke o dostavi. Oglaševane cene in dostopne količine so podvržene spremembam brez predhodne najave.
  9. NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE ŠKODE ALI POŠKODBE, VKLJUČNO (ALI BREZ OMEJITVE NA) POSEBNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, POVZROČENE Z VAŠO UPORABO (ALI MANJKAJOČO MOŽNOSTJO UPORABE) TE SPLETNE STRANI, VKLJUČNO Z MOREBITNO ŠKODO ALI POŠKODBO, POVZROČENO ZARADI NAPAKE V IZVEDBI, NAPAKO, OPUSTITVIJO, PREKINITVIJO, POMANJKLJIVOSTJO, ZAMUDO, RAČUNALNIŠKIMI VIRUSI, OKVARO, ALI NEKIMI DRUGIMI OKVARAMI RAČUNALNIKA. IZJAVLJATE, DA DAJEMO VSEBINE TE SPLETNE STRANI NA VOLJO V STANJU, V KATEREM SE NAHAJAJO, BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE KATERE KOLI VRSTE. TO SPLETNO STRAN IN VSE MATERIALE, KI JIH ONA VSEBUJE, UPORABLJATE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST.

Lastništvo

Vse vsebine te spletne strani, kot so grafika, logotipi, članki in ostali materiali, so lastnina Liburnia Riviera Hotelov d.d. ,ali drugih ter so zaščiteni z avtorskim pravom in drugimi zakoni. Vsi zaščitni znaki in logotipi, prikazani na tej spletni strani, so lastnina njihovih lastnikov, ki so lahko, vendar niso nujno povezani z našo organizacijo.

Veljavno pravo

Soglašate, da je vaša uporaba te strani, ta Izjava o zasebnosti in Sporazum o uporabi ter morebitni spori v zvezi s temi dokumenti v vsakem pogledu podvrženi ustreznim zakonom Republike Hrvaške. Morebitne spore v zvezi z navedenim se bodo reševali izključno pri pristojnih sodiščih v Reki na Hrvaškem.

Obvestilo o pravici do vložitve pisne pritožbe

V skladu s členom 21 (1) Zakona o opravljanju storitev v turizmu (NN 130/17) cenjenje potrošnike obveščamo, da se lahko v primeru nezadovoljstva z našimi storitvami pritožijo po pošti na naslov, elektronski pošti, telefaksu, z vpisom v Knjigo pritožb, ki je v objektu. Prejem pisne pritožbe bomo nemudoma potrdili v pisni obliki in nanjo pisno odgovorili v roku 15 dni od prejema.    

Izjava o uporabi WSPay-ja

LIBURNIA RIVIERA HOTELI pri spletnem plačevanju uporabljajo sistem WSPay.

WSPay je varen sistem spletnega plačevanja, plačila se izvajajo v realnem času s kreditnimi in debetnimi karticam ter z drugimi plačilnimi metodami. WSPay kupcu in trgovcu zagotavlja varen vpis in prenos vpisanih podatkov o karticah, kar potrjuje tudi certifikat PCI DSS, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja certifikat SSL 256 z 256-bitnim šifriranjem in kriptografski protokol TLS 1.2 za najvišjo stopnjo zaščite pri vpisu in prenosu podatkov.

Izjava o zaščiti prenosa osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679-Uredba in izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov.

WSPay kot izvrševalec avtorizacije in bremenitve kreditnih kartic ravna z osebnimi podatki v vlogi obdelovalca podatkov ter z osebnimi podatki ravna v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 2016/679 ter ob upoštevanju strogih pravil predpisa PCI DSS L1 o zaščititi vpisa in prenosa podatkov.

WSPay uporablja certifikat SSL z 256-bitnim šifriranjem in kriptografski protokol TLS 1.2 za najvišjo stopnjo zaščite pri vpisu in prenosu podatkov.

Osebni podatki, ki se uporabljajo za namen avtorizacije in bremenitve oziroma pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali na podlag pogodbe, veljajo za zaupne podatke.

WSPay osebnih podatkov ne obdeluje ali uporablja, razen za namene izvajanja pogodbe o avtorizaciji in bremenitvi.

WSPay zagotavlja izpolnjevanje vseh pogojev, določenih z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov za obdelovalce osebnih podatkov, zlasti pa sprejemanje vseh potrebnih tehničnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov, kar še posebej potrjuje tudi s certifikatom PCI DSS L1

WSpay - Web Secure Payment Gateway

______________________________________

Datum zadnje revizije: 17. Avgusta 2021

-